У среду,12.02.2014.год. у истуреном одељењу Економске школе у Дољевцу одржан је угледни час верске наставе са темом:“Симболика у библијској Легенди о потопу“.Час је организован као корелација са наставом српског језика и књижевности, јер Легенда о потопу се као књижевно-уметнички текст анализира на часовима књижевности у првој години средње школе.Циљ овог угледног часа био је осветљавање верског аспекта,односно симбола,који се појављују у овом библијском тексту.Часу је присуствовало 9 професора и психолог школе.Атмосвера на часу,организација и реализација часа оцењени су највишом оценом од стране присутних.Утисци по завршетку часа били су више него позитивни,а коментари присутних колега су се сводили на констатације да су и сами употпунили своја знања о Светом писму и Легенди о потопу.
Организатор и реализатор часа је вероучитељица Кристина Костић

ogledniCas
Припрема за угледни час

СИМБОЛИКА У БИБЛИЈСКОЈ ЛЕГЕНДИ О ПОТОПУ


НАЗИВ ШКОЛЕ:Економска школа,истурено одељење у Дољевцу
ПРЕДМЕТ:Верска настава
НАСТАВНИК:Кристина Костић
ОДЕЉЕЊЕ:1.Е10
НАСТАВНА ТЕМА:Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у Литургији(подвижништво као средство за остварење личне заједнице са Богом).
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Симболика у библијској Легенди о потопу
ТИП ЧАСА:Обрада
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:Вербално-текстуална,дијалошка
ОБЛИЦИ РАДА:Групни,фронтални
ДАТУМ:12.02.2014.
ЦИЉЕВИ ЧАСА:
1.Усвајање библијских симбола:ПОТОП,НОЈЕ,КОВЧЕГ,БРОЈЕВА 7 И 40,МАСЛИНОВ ЛИСТ,ЗАВЕТ.
2.Развијање тимског рада и упућивање ученика на узајамну помоћ.
3.Разумевање верског аспекта књижевно-уметничког текста.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:Библија,умножени текст из Читанке
КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВОМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ


ТОК И САДРЖАЈ ЧАСА:
-УВОДНИ ДЕО ЧАСА(10 минута):
Молитва
Обнављање усвојеног знања о Библији
Инструкције за групни рад
-ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА(30 минута):
Рад у групи(10минута)
Извештаји група
Разговор о извештајима

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА(5 минута):
Обнављање
Молитва
УВОДНИ ДЕО ЧАСА
( 10 минута )

МОЛИТВА:Оче наш.
ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА СА ПРЕТХОДНОГ ЧАСА:
ПИТАЊА:
1.Шта значи реч Библија,тј. грчки-библион?
2.Како се дели Свето писмо?
3.Ком делу Библије припада „Легенда о потопу“?
Професор показује неколико примерака Библије,а затим и део Старог завета где се налази овај књижевно-уметнички текст.
На претходном часу ученици су подељени у пет група.Свака група добија део одштампаног текста из Легенде о потопу.Такође свака група добија и објашњења појединих симбола,као и задатке у вези са њима.
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
( 30 минута )
Ученици добијају потребне инструкције и имају 1О минута да ураде задато.
ПРВА ГРУПА
ПОТОП~крај света,одвајање добра од зла,суд Божији
ЗАДАТАК:
1.Пронађите стих који говори о намери Божијој да уништи свет.
2.Које од наведених значења овог симбола највише одговара Божијој замисли?
НОЈЕ~хебрејски“утеха“
ЗАДАТАК:
1.Пронађите и подвуците стих који говори о овом праведнику.
2.Коме је праведни Ноје био „утеха“?
ДРУГА ГРУПА
КОВЧЕГ~симбол Божије заштите и спасења,хебрејска реч за кутију
ЗАДАТАК:
1.Пронађите на основу текста синониме за ковчег.
2.Због чега библијски приповедач уместо овог термина није употребио термине:лађа,барка,брод?
БРОЈ СЕДАМ~симбол савршенства,послушности,одмора.Најзаступљенији број у Библији,појављује се чак 562 пута.
ЗАДАТАК:
1.Пронађите и подвуците стихове у којима се јавља број седам.
2.Зашто Бог оставља људима још седам дана до потопа?
ТРЕЋА ГРУПА
БРОЈ 40~симболизује нараштај,покољење,време пробе,сазревања,велико Божије дело
ЗАДАТАК:
1.Које од наведених значења овог симбола највише одговара овој легенди?
2.У којим верским обредима се помиње број 40?
ЧИСТЕ ЖИВОТИЊЕ~преживари са раздвојеним папцима,све морске животиње које имају пераја и крљушт,птице које нису грабљивице.
НЕЧИСТЕ ЖИВОТИЊЕ~месоједи,птице грабљивице,инсекти
ЗАДАТАК:
1.Због чега Бог заповеда Ноју да са собом поведе седам чистих,а само по две нечисте животиње?
2.Пронађите у тексту стихове у којима се набрајају сви путници Нојеве барке.
ЧЕТВРТА ГРУПА

МАСЛИНОВ ЛИСТ~симболизује мир,спокојство,срећу коју даје Бог
ЗАДАТАК:
1.Пронађите стихове у којима се појављују гавран и голубица.
2.Објасните због чега библијски приповедач бира голубицу,а не гаврана за весника Новог света.
ЖРТВЕ ПАЉЕНИЦЕ~у Старом завету симболизује чисте животиње које се жртвују,а у Новом завету симболизује свећу која се приноси Богу на дар уместо животиње.
ЗАДАТАК:
1.Које животиње узима Ноје за жртвоприношење?
2.Који стихови говоре о томе како је Господ ту жртву прихватио?
ПЕТА ГРУПА

ДУГА~библијска реч за „дугу“ јесте реч која значи „ратни лук“.Знак рата постао је знак мира.Постављена у облаке,дуга постаје видљиви печат Божије оданости и одлуке да никада више неће уништити сва жива бића.
ЗАДАТАК:
1.Пронађите стихове у којима се јавља овај симбол.
2.Кога би требало да опомиње дуга у облацима?Објасните.
ЗАВЕТ~симболизује савез,обећање,уговор
ЗАДАТАК:
1.Са ким Бог успоставља завет?
2.Да ли се овај савез одржао?Објасните.
Док ученици одговарају на постављена питања,професор на табли исписује кратак план Легенде о потопу.
ТАБЛА
1.Неваљалство људи.Праведник Ноје
2.Објава потопа и инструкције за грађење барке
3.Грађење барке,припрема за потоп
4.Потоп
5.Дуга као знак Божијег савеза са Новим светом
Након десетак минута рада,ученици читају своје извештаје.После извештаја и коментара сваке групе,професор на табли исписује симболе у продужетку плана.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
( 5 минута )
ПИТАЊА:
1.Који вам је од поменутих ссимбола био најзанимљивији?
2.Шта на хебрејском значи реч Ноје?
3.У којим верским обредима се помиње број 4О?
4.Шта симболизује дуга у Легенди о потопу?
МОЛИТВА: БОГОРОДИЦЕ ДЈЕВО
АНАЛИЗА ЧАСА: