IGKprezentacijaЕкскурзије и излете ученици воле пре свега због дружења и забаве,и то је оно чега се најчешће сећају и по чему та путовња памте. Међутим, пошто је циљ организовања екскурзија и излета, између осталог и едукација, вероучитељица Кристина Костић је предложила осталим заинтересованим колегама да организују Презентацију која ће обухватити неколико наставних предмета (верску наставу, географију, историју, биологију, хемију, српски језик и музичко васпитање), и која ће из аспеката тих предмета сагледати локалитете предвиђене овогодишњом екскурзијом (Копаоник, Ђавоља варош, Пролом бања). Пошто је предлог наишао на одобравање, наставници поменутих предмета су одабрали по неколико ученика 8.разреда који су, уз сугестије и инструкције својих наставника, направили презентације са текстом и слајдовима о географском положају и термалним водама Пролом бање, биљном и животињском свету Копаоника, хемијском саставу извора у Ђавољој вароши, легендама које су инспирисане мистериозним каменим скулптурама у поменутој вароши итд. Ученици који су били задужени за верску наставу направили су презентацију о три цркве које су биле планиране да се посете:манастир Св.Николе на узвишењу изнад Куршумлије, црква Св.Петке у комплексу Ђавоље вароши и црква Лазарица надомак Пролом бање. Манастир Св.Николе, као једна од првих задужбина Стефана Немање, описан је у презентацији са пуно детаља. О цркви Св.Петке и обичају везивања марамица за гране дрвећа у њеној порти, ученице су веома сликовито и исцрпно објасниле поткрпљујући своју причу слајдовима са фотографијама поменутог сујеверја. Најзанимљивија је, чини се, била прича о чудесном расту стабала шљива у порти цркве Лазарице. Ученици су чули легенду о војсци цара Лазара која је на путу за Косово поље, уочи Косовског боја, шест пута кружила око цркве Лазарице. Како се војска кретала, тако су се стабла шљива увртала једно око другог и тако наставила да расту до данашњег дана.
Презентације су обједињене и приказане у два термина за ученике 8. и 6. разреда у музичком кабинету на видеобиму непосредно пред одлазак на екскурзију. Велики број ученика је присуствовао овој едукацији непосредно пре путовања, као и велики број колегега. Одушевљени овом иницијативом да се ученици упознају са садржајима, споменицима културе, манастирима, флором и фауном овог дела Србије, стручни сарадници и наставници су предложили да овакав вид припреме и едукације постане пракса у нашој школи за будуће планиране екскурзије и излете.