ЦРКВА НА ЛОКАЛИТЕТУ МАНАСТИРИШТЕ КОД СЕЛА ИВАЊЕ

 


ManastiristeIvanjeЦрква на локалитету Манастириште код села Ивање налази се на територији општине Бојник, код села Ивање. Црква је једнобродна грађевина са изнутра полукружном а споља тространом апсидом и припратом на западној страни. Северни зид наоса сачуван је у виси од око 1,5-2м, апсида и западни зид припрате од око 0,50м, док је јужни зид цркве прекривен шутом. У шуту се срећу опека трапезастог формата које су могле припадати полукалоти апсиде или декорацији отвора, грумења кречног малтера, клесаног камена и правоугаоно обликован капител са делом стабла. Зидана је притесаним каменом уз употребу опека, док ивице чине лепо обрађени тесаници. Између припрате и наоса је улазни отвор некада уоквирен клесаним довратницима. Врата су била лучно надвишена каменим блоком са жљебом за учвршћивање, који се ослањао на довратнике. Ови делови репрезентативно замишљеног портала налазе се обрушени у простору припрате. На северној страни припрате су улазна врата у храм, мада није искључено да се у храм улазило и са западне стране. Јужно од цркве, на удаљености од око 20м видљив је масиван зид од ломљеног камена (дуж. 5м деб. 0,60м). По свој прилици упитању је манастирски комплекс са црквом, нашта упућује и топоним, можда Св. Ђорђа чије постојање извори откривају. Својом основом, употребљеним градивом и занатским поступком може се датовати у XIII - XIV век.


Литература: М. Ракоција, Извешта са обиласка цркве на локалитету
Манастириште код села Ивање - СО Бојник, Документација Завода
за заштиту споменика културе Ниш.

Преузето из књиге МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Епархија нишка

  1. Намесништва
  2. Манастири
mapa-manastira-mala