Текст јавног позива можете преузети на овом линку.