На Универзитету у Нишу, 18. марта 2013 године, у организацији Факултета уметности, одржано је предавање историчара умености и агрхеолога др Мише Ракоције, стручног саветника Завода за заштиту споменика културе Ниш, на тему: „Уметност старохришћанског Ниша“ . У уводној речи, декан Факултета уметности проф. др Сузана Костић је истакла да је ово предавање допринос ФУ обележавању 1700. годна од потписивања Миланског едикта.

UmetnostStarohriscanskogNisaПредавање др Мише Ракоције обухватило је период од IV до VII века, или од Константина Великог до доласка Словена, са нагласком на духовну атмосферу, историјске околности и уметничка стремљења првих хришћана Ниша. По први пут су представљена нова сазнања о ранохришћанском фрескосликарству и скривеним иконографским порукама, мозаицима, архитектури, примењeној уметности. Посетиоци су имали прилику да сазнају чињенице о Наисусу као знаменитом граду мученика – мартириополису, о првим нишким епископима и свештеницима. Нишки византолог је представио и нова открића о најстаријим црквама и базиликама, монументалним гробницама, декорацији јединственог саркофага у свету, затим о базилици мученика где су почивале мошти знаменитих нишких мученика, као и нова сазнања о монументалној крстионици на Медијани, јединственој у источном делу царства.
Предавање др Мише Ракоције је први пут на једном месту, уз ослањање на чврсте научне аргументе, објединило сва знања о хришћанизацији и уметничком стваралаштву првих хришћана Ниша. Због великог интересовања предавање ће бити настављено излагањем на недовољно позната и још мање истражену тему: „Уметност византијског и поствизантијског Ниша“.

Г.др Миша Ракоција