27012018KursumlijaVeronauka

У ОШ "Милоје Закић" У Куршумлији одржан је Огледни час интегративне наставе из верске наставе у IV разреду у корелацији са српским језиком, математиком, ликовном и музичком културом. Часу су присуствовали учитељи и наставници, заменик директора и педагог школе.

 
{oziogallery 1623}