ugledniCasУ ОШ „Иван Г.Ковачић“,24.12.2015. вероучитељица Кристина Костић одржала је угледни час на тему: „Пета Божија заповест“ у одељењу седмог разреда.Ученици су на претходном часу урадили анонимну анкету о свом односу са родитељима.На часу су ученици подељени у пет група,и свака група је имала одређени задатак у вези са темом.У уводном делу часа вероучитељица је говорила о Петој Божијој заповести као јединој која обећава награду ономе ко је буде испунио.Такође је цитирала она места из Светог Писма која објашњавају однос родитеља и деце и обавези узајамног поштовања и уважавања,посебно наглашавајући да под појмом родитељ треба подразумевати све старије људе.
Прва група ученика имала је задатак да одговори на питања у вези са самим појмом поштовање.На посебном папиру добили су материјал,тј.текст у коме су се налазили одговори на постављена питања.Требало је пронаћи одговоре и образложити их.Посебно је било занимљиво и поучно тумачење речи игумана Евменија: „Поштовање родитеља према деци је сетва,а узвратно поштовање деце према родитељима јежетва“.
Друга група је добила на папиру већи број навода из Светог Писма и задатке да одговори на питања како се у Мојсијево време кажњавало псовање родитеља,да ли је грех непоштовање родитеља,због чега смо дужни да их поштујемо итд.Ученици су читали одговоре позивајући се на примере из Светог Писма.
Трећа група је анализирала анонимну анкету рађену на претходном часу.Занимљиво је да подаци говоре о томе да родитељима највише смета неодговорност њихове деце,а деци то што родитељи немајудовољно времена за њих,и што претерано вичу.
Четврта група је набројала шта је то што родитељима највише смета у њиховом понашању ,тако да је било занимљиво послушати списак непожељних облика понашања деце(родитељи се најчешће љуте кад их деца лажу,када су неодговорна,када остављају неред за собом,превише времена проводе уз компјутер,говоре ружне речи итд.)
Пета група је набрајала савете за побољшање односа са родитељима и,самим тим,веће узајамно поштовање.
На крају часа вероучитељица је цитирала чувеног психијатра,Владету Јеротића: „Онога кога волиш,њега и поштујеш,а да би поштовао некога,није неопходно да га волиш“.Ученици су сами дошли до закључка да је поштовање старијих,посебно наставника,учитеља.духовника итд. обавезно,без обзира на то да ли они те људе воле,мање или више.
Угледном часу присуствовали су педагог и психолог школе,као и неколико наставника.Општи закључак свих је био да час треба поновити у свим одељењима виших разреда, јер је наглашавање порука са овог часа,до којих су дошли сами ученици,и више него потребно у васпитању нашедеце.