LeskovackaGimnazijaНа иницијативу катихете Ивана Марковића предметног наставника, ученици прве године лесковачке гимназије који похађају веронауку су дана: 03.03.2016.год. у учионици I2, успешно реализовали радионицу.
Ученици су обрадили Седам Светих Тајни у форми групног рада, где је свака група добила задатак да са својим лидером групе обради по једну свету тајну, тако што ће презентовати (укратко изложити најбитније ствари за дату тему). Такође, ученици су израдили паное - "хамере", који су након успешно реализоване радионице постављени у учионицама првог разреда лесковачке гимназије.